„Z nową pracą w lepszą przyszłość”

„Z nową pracą w lepszą przyszłość”

W Częstochowie trwa nabór do projektu, dzięki któremu pracodawcy, będą mogli zatrudnić stażystów bez ponoszenia żadnych kosztów.

Głównym celem projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób zamieszkałych na terenie Częstochowy i powiatu.

Do pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczestników i uczestniczek projektu zostaną skierowani na okres 5 miesięcy stażyści i stażystki - w wymiarze czasu pracy 160 godzin  w miesiącu. Pracodawca nie będzie ponosił kosztów. Stypendium z tytułu odbywania stażu wypłaca realizator projektu (1850 zł/os), on także pokrywa koszty jego organizacji.Pracodawca otrzyma również refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego.Pracodawcy zainteresowani współpracą powinni skontaktować się z realizatorem projektu:

Fundacja Dla Rozwoju, al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, 

znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com, www.fdr.com.pl, tel. 787-682-912.

Źródło: UM Częstochowy

Galeria:

Komentarze

Zostaw komentarz