Będzie bardziej komfortowo w Alejach.Więcej stojaków rowerowych i nie tylko!

Będzie bardziej komfortowo w Alejach.Więcej stojaków rowerowych i nie tylko!

Wprowadzane w Al. NMP zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort korzystania i estetykę tej reprezentacyjnej arterii w Częstochowie. 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zainstalował w III Al. NMP 30 stojaków rowerowych, na których deficyt zwracali uwagę miłośnicy dwóch kółek. 

- Stojaki stanęły tam, gdzie ich lokalizacja była uzasadniona ze względu na potrzeby rowerzystów, a jednocześnie konieczność uniemożliwienia parkowania czy przejazdów przez środkowy pasaż w miejscach do tego niewyznaczonych - twierdzi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT w Częstochowie. - Z kolei w I i II Al. NMP w ramach systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego w I i II alei NMP zostało zainstalowanych kolejnych 50 stojaków rowerowych, których lokalizacja wynikała z analogicznego do III Alei uzasadnienia.

Jednocześnie w tym roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zadeklarował przeprowadzenie prac porządkowych związanych z prawidłowym ustawieniem istniejących w III Al. NMP elementów małej architektury. Od czasu rewitalizacji tej części Alei niektóre z nich zostały poprzestawiane w wyniku samowolnych działań osób trzecich. - Dlatego apelujemy do częstochowian, aby - po działaniach porządkowych - nie zmieniali na własną rękę lokalizacji elementów małej architektury (np. donic pozostających w zarządzie miejskich instytucji). Każda zmiana w tym zakresie wymaga uzgodnień - przypomina Hasik. 

W 2018 roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zamierza wymienić uszkodzone elementy małej architektury (słupki, kosze, kraty pod drzewa), dołożyć kolejne, oczyścić i pomalować donice z zielenią, obsadzić donice roślinami jednorocznymi, uzupełnić nasadzenia miniaturowych drzew, zmodyfikować i uzupełnić nasadzenia krzewów w zieleńcach, zagospodarować zielenią pasaż Zofii Kossak Szczuckiej, a także poprawić wygląd terenu w otoczeniu Miejskiej Galerii Sztuki (remont murków oporowych, przebudowa nawierzchni, lokalizacja elementów małej architektury, nowe nasadzenia drzew i krzewów).

Źródło: http://wczestochowie.pl

Komentarze

Zostaw komentarz