Od 1 sierpnia 2018r. Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa realizuje projekt „Częstochowa silna dzielnicami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie dzielnicy GNASZYN-KAWODRZA.


1. Czym jest Organizowanie Społeczności Lokalnej?

Stworzony na początku lat 90. model, w którym pomoc społeczna koncentruje się głównie na finansowym wsparciu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej nie daje zadowalających rezultatów. Aby pomoc społeczna mogła być skuteczna musi aktywizować mieszkańców, zachęcać ich do tego, by nauczyli się brać swoje sprawy w swoje ręce – by „chciało im się chcieć”. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z finansowego wsparcia osób i grup, które tego potrzebują. Ale pomoc społeczna powinna równolegle prowadzić działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego. Temu właśnie ma służyć Organizowanie Społeczności Lokalnej.

2. Czym jest DOSL Gnaszyn-Kawodrza?

Realizując projekt Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej na Gnaszynie-Kawodrzy chcemy odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Diagnoza, badania i analiza potrzeb i problemów mieszkańców zgłaszanych do DOSL będzie stanowiła punkt wyjścia do przyszłościowych działań realizowanych w DOSL.

Misją DOSL Gnaszyn-Kawodrza jest integracja środowiska lokalnego wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza.


Naszą misję chcemy realizować poprzez:

 • wzmacnianie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza,
 • rozwój wspólnoty oraz społeczności lokalnej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących dzielnicę Gnaszyn-Kawodrza poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie,
 • wsparcie przy rozwiązywaniu problemów i rozwoju osobistego przy jednoczesnym podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
 • zapobieganie procesom marginalizacji, wykluczenia społecznego oraz ubóstwa.

3. Działania w DOSL Gnaszyn-Kawodrza

W ramach projektu zaplanowano działania animacyjne, informacyjne, diagnostyczne, integracyjne, środowiskowe oraz edukacyjne:

 1. warsztaty Szkoły Budżetu Domowego (z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi),
 2. konsultacje w ramach zdrowego żywienia prowadzone przez doświadczonego Dietetyka,
 3. warsztaty fotograficzne, filmowe,
 4. warsztaty kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty zarządzania czasem, warsztaty umiejętności psychospołecznych połączone z Punktem Aktywizacji Społeczno – Zawodowej,
 5. zajęcia taneczne, ruchowe pobudzające do aktywności fizycznej,
 6. bezpłatne porady prawne z zakresu (prawa pracy, prawa karnego i cywilnego, prawa podatkowego, odszkodowań i windykacji, nieruchomości, spraw rodzinnych i spadkowych),
 7. porady administracyjne,
 8. warsztaty animacji.

Dodatkowo:

 • organizowanie wspólnie czasu po pracy, szkole innych obowiązkach,
 • pikniki, spotkanie integracyjne,
 • korzystanie z biblioteczki z psycho-poradnikami,
 • edukacja publiczna w zakresie społecznym,
 • w przyszłości nauka języka angielskiego.

4. Informacje o Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej – Gnaszyn-Kawodrza

DOSL Gnaszyn-Kawodrza mieści się przy ul. Głównej 72.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Wtorki w godz. 13:00 – 19:00
Środy w godz. 13:00 – 19:00
Czwartki w godz. 8:00 – 14:00
Piątki w godz. 13:00 – 19:00
Soboty w godz. 10:00 – 16:00


Jeśli jesteś mieszkańcem dzielnicy, działaczem społecznym, reprezentantem instytucji i chcesz się włączyć w działania napisz do naszej Animatorki Lokalnej na adres: dosl.gnaszyn@aktywna-czestochowa.pl lub zadzwoń pod numer: 516-872-226 lub 668-426-912.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.