Od 1 sierpnia 2018r. Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa realizuje projekt „Częstochowa silna dzielnicami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie dzielnicy RAKÓW.


1. Czym jest Organizowanie Społeczności Lokalnej?

Stworzony na początku lat 90. model, w którym pomoc społeczna koncentruje się głównie na finansowym wsparciu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej nie daje zadowalających rezultatów. Aby pomoc społeczna mogła być skuteczna musi aktywizować mieszkańców, zachęcać ich do tego, by nauczyli się brać swoje sprawy w swoje ręce – by „chciało im się chcieć”. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z finansowego wsparcia osób i grup, które tego potrzebują. Ale pomoc społeczna powinna równolegle prowadzić działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego. Temu właśnie ma służyć Organizowanie Społeczności Lokalnej.

2. Czym jest DOSL Raków?

Realizując projekt Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej na Rakowie chcemy odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Diagnoza, badania i analiza potrzeb i problemów mieszkańców zgłaszanych do DOSL będzie stanowiła punkt wyjścia do przyszłościowych działań realizowanych w DOSL.

Misją DOSL Raków jest integracja środowiska lokalnego wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców dzielnicy Raków.


Naszą misję chcemy realizować poprzez:

 • wzmacnianie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnicy Raków,
 • rozwój wspólnoty oraz społeczności lokalnej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących dzielnicę Raków poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie,
 • wsparcie przy rozwiązywaniu problemów i rozwoju osobistego przy jednoczesnym podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
 • zapobieganie procesom marginalizacji, wykluczenia społecznego oraz ubóstwa.

3. Działania w DOSL Raków

W ramach projektu zaplanowano działania animacyjne, informacyjne, diagnostyczne, integracyjne, środowiskowe oraz edukacyjne:

 1. warsztaty Szkoły Budżetu Domowego (z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi),
 2. konsultacje w ramach zdrowego żywienia prowadzone przez doświadczonego Dietetyka,
 3. warsztaty fotograficzne, filmowe,
 4. warsztaty kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty zarządzania czasem, warsztaty umiejętności psychospołecznych połączone z Punktem Aktywizacji Społeczno – Zawodowej,
 5. zajęcia taneczne, ruchowe pobudzające do aktywności fizycznej,
 6. bezpłatne porady prawne z zakresu (prawa pracy, prawa karnego i cywilnego, prawa podatkowego, odszkodowań i windykacji, nieruchomości, spraw rodzinnych i spadkowych),
 7. porady administracyjne,
 8. warsztaty animacji.

Dodatkowo:

 • organizowanie wspólnie czasu po pracy, szkole innych obowiązkach,
 • pikniki, spotkanie integracyjne,
 • korzystanie z biblioteczki z psycho-poradnikami,
 • edukacja publiczna w zakresie społecznym,
 • w przyszłości nauka języka angielskiego.

4. Informacje o Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej – Raków

DOSL Raków mieści się przy Al. Pokoju 13.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Poniedziałki w godz. 12:00 - 18:00
Wtorki w godz. 12:00 – 18:00
Środy w godz. 12:00 – 18:00
Czwartki w godz. 12:00 – 18:00
Piątki w godz. 12:00 – 18:00


Jeśli jesteś mieszkańcem dzielnicy, działaczem społecznym, reprezentantem instytucji i chcesz się włączyć w działania napisz do naszej Animatorki Lokalnej na adres: dosl.rakow@aktywna-czestochowa.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.